Doradztwo w zakresie IT

Doctoq-Q_serwis_komputerow_33
Doradztwo w zakresie IT Oferujemy usługi doradcze w zakresie technologicznych i biznesowych aspektów związanych z projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją kompleksowych systemów informatycznych obejmujących sprzęt, oprogramowanie i usługi powdrożeniowe. Nasze wieloletnie doświadczenie poparte wieloma projektami prowadzonymi przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii gwarantuje fachową obsługę i wybór optymalnego dla Klienta rozwiązania. Nasi konsultanci posiadają doświadczenie w zakresie technologii dokumentowych i bazodanowych (Lotus Domino, Oracle Database, Informix Database, IBM DB2 Microsoft SQL Server), serwerów aplikacyjnych J2EE (BEA WebLogic, IBM WebSphere, Oracle iAS, JBOSS) i innych technologii informatycznych (w tym Microsoft .NET, CORBA, SOAP, WebMethods). Firma specjalizuje się również w zagadnieniach bezpieczeństwa przesyłania danych opartego na standardach PKI. Wysokie kompetencje firmy potwierdzają liczne międzynarodowe certyfikaty uzyskane przez jej pracowników. W zakresie technicznym nasza szczegółowa oferta obejmuje:

  • analizę potrzeb klientów w zakresie opracowania koncepcji nowych systemów IT,
  • opracowanie wymagań technicznych dla nowych systemów IT,
  • wsparcie przy prowadzeniu przetargów na zakup rozwiązań IT – w tym pomoc przy opracowaniu dokumentacji przetargowej,
  • opracowanie koncepcji i projektu technicznego systemów IT w zakresie infrastruktury sieciowej LAN i WAN, sprzętu i oprogramowania standardowego,
  • projekt techniczny oprogramowania – przy opracowaniu projektów wykorzystujemy gotowe technologie oraz projektujemy elementy oprogramowania wymagające indywidualnego wytworzenia,
  • wsparcie przy prowadzeniu projektów informatycznych – w tym usługi związane z zarządzaniem projektem, nadzorem technicznym nad projektem, kontrolą jakości,
  • wsparcie przy eksploatacji systemów informatycznych obejmujące bieżącą kontrolę działania infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, diagnozowanie problemów technicznych i optymalizację systemów.

Poza usługami doradczymi o charakterze technicznym specjalizujemy się również w opracowaniu strategii biznesowych dla przedsiębiorstw, których szansą na dynamiczny rozwój jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. Nasi konsultanci posiadają szerokie doświadczenia w opracowaniu modeli biznesowych dla przedsiębiorstw, analizujących możliwość prowadzenia sprzedaży produktów i usług z wykorzystaniem Internetu i GSM. Opracowujemy studia wykonalności, biznes plany oraz strategie ich wdrożenia dla przedsiębiorstw z sektora MSP. Posiadamy jako jedna z niewielu firm w Polsce akredytację PHARE na świadczenie usług w ramach programu ‚Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych’ – a więc usługi świadczone przez naszą firmę mogą być w dużym stopniu refundowane ze środków Unii Europejskiej.

Cena usług opisanych powyżej oraz model rozliczeń ustalany jest indywidualnie z Klientem i zależy od czasu poświęconego przez konsultantów na analizę zagadnienia oraz od stopnia skomplikowania tematu. Przed rozpoczęciem prac firma DRQ uzgadnia z Klientem szacunkową wartość projektu, a następnie w zależności od przebiegu prac dopuszcza możliwość modyfikacji ceny na podstawie szczegółowego rozliczenia godzin pracy konsultantów.

Comments are closed.