System monitoringu sfery IT i infrastruktury teleinformatycznej

ystem monitoringu sfery IT i infrastruktury teleinformatycznej Umożliwia cykliczne mierzenie różnych parametrów monitorowanego systemu oraz gromadzenie w centralnej bazie danych informacji o stanie tych parametrów. Możliwe jest zdefiniowanie do 10.000 mierzonych parametrów. Operatorzy systemu, poprzez graficzną prezentację wyników w aplikacji WWW, mogą na bieżąco kontrolować poprawność działania monitorowanego systemu a także opartej o niego usługi biznesowej, oraz sięgać do wykresów historii działania poszczególnych elementów. System monitoringu, oprócz biernego mierzenia stanu systemu, może posiadać możliwość automatycznego podejmowania akcji w momencie wystąpienia zadanych stanów dla mierzonych parametrów lub usług, np. restart systemu lub wysłanie SMS do administratora. Administratorzy systemu mogą dowolnie konfigurować system w zakresie sposobu wykonywania pomiarów, zależności między mierzonymi elementami, a także określania warunków podejmowania parametryzowanych akcji. System pracuje na platformie UNIX, wykorzystuje interfejsy CORBA, bazę danych Oracle oraz wielowątkowe przetwarzanie w pamięci. Kontakt: Andrzej Michalec, e-mail: office@drq.pl Kompetencje:Aplikacje rozproszone – CORBAZaawansowane mechanizmy w bazach danych – Oracle

Comments are closed.